Inici >

1_femhabitatge.jpg

FASES DEL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE LA SEGONA PROMOCIÓ D'HPO DEL BARRI DE LA SÍNIA

 

1 registre on.jpg 2 publicació bases on.jpg 3 publicació llistat on.jpg 4 sorteig on.jpg 5 publicació sorteig resultat on.jpg 6 adjudicació.jpg

 

 

Martorell ha fet realitat un projecte de molts anys de feina: el barri de la Sínia, situat entre Torrent de Llops, les Bòbiles i Can Cases.

 

Aquesta realitat ve acompanyada pel compromís de l’Ajuntament de millorar la qualitat de vida i l’accés a l’habitatge pels martorellencs i martorellenques.

 

La Sínia ja s’està transformant en un espai on els veïns i veïnes de Martorell tenen a la seva disposició un parc d’habitatges en el qual tenen l’oportunitat d’iniciar i fer créixer el seus projectes de vida.

 

Per atendre la necessitat d’habitatges del municipi, des de l’Ajuntament de Martorell s’ha impulsat la construcció de 260 habitatges amb protecció oficial.

 

Durant el 2021 es van adjudicar els 130 habitatges amb protecció oficial en règim de compravenda, de l’edifici Àgora i que, durant l’estiu del 2023, ja hi seran a la disposició dels seus propietaris.

 

Ara és el moment de l’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer. Els 130 habitatges de l’edifici Àtrium.

 

Els requisits d’aquesta convocatòria prioritzaran els veïns i veïnes de Martorell entre 18 i 40 anys i a les famílies amb menors a càrrec, entre altres diferents col·lectius.

 

2_Segona fase.jpg

 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER DEL BARRI DE LA SÍNIA

 

caracteristiques habitatges 3.jpg

 

 

REQUISITS GENERALS D'ACCÉS A LA CONVOCATÒRIA D’HPO EN RÈGIM DE LLOGUER DEL BARRI DE LA SÍNIA

 

Poden optar a l'adjudicació dels 130 habitatges amb protecció oficial (HPO) en règim de lloguer del barri de la Sínia, les persones i/o unitats de convivència amb una inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial que estigui vigent, com a mínim, fins el dia de la publicació de les bases.

 

Totes les persones interessades en aquesta promoció amb una inscripció vigent en aquesta data, que hagin triat “lloguer” com opció i que compleixin tots els requisits de la convocatòria, passaran a formar part d'aquest procés.

 

A continuació podeu veure els requisits generals i, podeu consultar les bases publicades:

 

 

4_requisits.jpg

 


*En ambdós casos, l’adreça que consti en el Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament de Martorell ha de ser o haver sigut domicili habitual del sol·licitant i/o de familiars de primer grau

 

 

 

 

8_habitatge.jpg

 

 

FAQ - Preguntes freqüents

 

Sóc de Martorell i compleixo els requisits d’empadronament, però la persona amb qui vull viure, no. Ens podem inscriure conjuntament al Registre de Sol·licitants?

Sí, les persones cosol·licitants i la resta de membres de la unitat de convivència no és necessari que acompleixin requisits d’empadronament, sempre que facin la sol·licitud conjunta.

 

Caldrà, però, que totes les persones compleixin amb els requisits generals de residència legal en Espanya, d’ingressos mínims i màxims i de propietats.

 

Puc ser sol·licitant principal de la meva unitat de convivència sense empadronament a Martorell?

Si no estàs empadronat a Martorell, hauràs d’inscriure’t com a sol·licitant d’Habitatge amb Protecció Oficial indicant l’opció d’antic resident, sempre i quan acreditis un empadronament històric continuat o de 3 anys consecutius en els últims 10 anys o de 10 anys consecutius.

 

Tinc més opcions si m’inscric en diferents unitats de convivència?

No. Una mateixa persona no podrà formar part de dues o més unitats de convivència alhora, ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció. En els casos que el representant de la unitat de convivència o un dels seus membres realitzi una altra sol·licitud en una unitat de convivència diferent, quedarà inscrit al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Martorell (RSHPOM) d’acord a l’última sol·licitud presentada.

 

Si ja tinc inscripció, he de tornar a fer-la?

Les inscripcions en el RSHPO caduquen al cap d’un any. Si la seva sol·licitud és vigent fins el mes de novembre del 2023, no cal que vingui a l’Espai La Sínia, a l’OLH o faci cap gestió telemàticament.

 

Què són requisits generals?

Són els requisits establerts per la normativa vigent en la matèria perquè una persona o unitat de convivència:

  • Anys d’empadronament en un municipi
  • Ingressos màxims per unitat de convivència
  • Titularitat d’immoble residencial dintre de l’estat Espanyol.

 

Què són requisits específics?

Són els requisits establerts per cada convocatòria, com per exemple:

  • Ingressos mínims
  • Tipologia de unitats de convivència

 

Pot anar una altra persona en nom meu a aportar la sol·licitud juntament amb la documentació?

Sí, sempre que dugui la sol·licitud signada pels membres majors d'edat inscrits a la sol·licitud.

 

Què he de fer quan canviï una dada de la meva sol·licitud?

Les persones inscrites en el RSHPOM hauran de comunicar qualsevol modificació de les dades presentades en la corresponent sol·licitud de modificació.

 

Quan caduca la inscripció al Registre?

La inscripció té una validesa d'un any des de la data de la resolució de la inscripció.

 

He de pagar pels tràmits relacionats amb el RSHPOM?

La inscripció, actualització i cancel·lació de dades són tràmits gratuïts.

 

Què és una unitat de convivència?

Constituiran unitat de convivència els grups de persones físiques que acreditin que conviuen en un mateix domicili o que es comprometin a fer-ho en un termini que no ha de superar els tres mesos des del lliurament de l’habitatge, amb independència de si tenen relació de parentiu entre elles o no.

 

Com puc saber si la meva inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Martorell ha estat acceptada?

L’Ajuntament de Martorell et notificarà, un cop revisada la sol·licitud i la documentació i resolta la inscripció. Ho farà a través d’una notificació electrònica en el cas que així ho hagis sol·licitat o a través d’un correu postal.

 

Per a les persones que puguin tenir dificultats per a accedir correctament a la notificació electrònica, poden contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de Martorell: 93 775 00 50 – extensió 5987 de dilluns a divendres de 8h a 15 h.