Amb l’objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i la informació pública, l’Ajuntament de Martorell i el seu Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAPM) han elaborat un recull de  cartes de serveis. S'impulsa així la gestió de la qualitat i el compliment de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament l’article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.

 

Què és una carta de serveis?

 

Les cartes de serveis són documents públics mitjançant els quals s’informa a la ciutadania dels serveis públics que s’ofereixen, tant d’abast intern com extern, així com, de les condicions d’accés,  els compromisos de qualitat adquirits, i els drets i deures que tenen els ciutadans en qualitat d’usuaris de les prestacions municipals.

Anualment, totes elles són avaluades i revisades, ja que constitueixen un instrument viu, sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent. Són també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.

Finalitat de les cartes de serveis

 

- Apropar l’administració a la ciutadania.

- Informar dels serveis que presta l’Ajuntament de Martorell i el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones.

- Treballar per garantir a la ciutadania el dret a una bona administració establint un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlant el seu manteniment.

A qui van dirigides?

 

Tant l’Ajuntament de Martorell com el seu Patronat són institucions que donen servei a la ciutadania, pel que les seves gestions s’orienten a la satisfacció de les seves necessitats i expectatives. Per aquest motiu, les cartes de serveis bàsicament s'adrecen als usuaris dels serveis.

 

Contingut de les cartes de serveis

 

Totes les cartes de serveis presenten la mateixa estructura:

  • Presentació
  • Què fem?
  • Què oferim?
  • A qui ens adrecem?
  • El nostre compromís
  • Contacte (adreces, telèfons i horaris)
  • Compliment dels compromisos
  • Ajuda’ns a millorar