DIMARTS, 13 DE NOVEMBRE DE 2018
Escut de l'Ajuntament de Martorell

Organitzacions amb representació municipal

Entitats i consorcis


Fundacions

Junta de Patrons de la Fundació Benèfico-Privada Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
Sr. Xavier Fonollosa i Comas
Sr. Josep Casasayas i Puig
Sra. Míriam Riera i Creus


Patronat de la Fundació Privada Arc de Sant Martí
Sr. Lluís Amat i Ferrer

 

Patronat de la Fundació Privada Francesc Pujols i Morgades
Sr. Xavier Fonollosa i Comas

Sr. Sergi Corral i Barón


Consorcis

Consorci de Normalització Lingüística Ca N'Ametller
Sra. Núria Canal i Pubill


Consorci "Xarxa Viària"
Sr. Xavier Fonollosa i Comas
Sr. Lluís Esteve i Balagué

Sr. Josep Casasayas i Puig


Consorci Localret
Sr. Xavier Fonollosa i Comas


Consorci de Turisme del Baix Llobregat
Sr. Lluís Amat i Ferrer


Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya
Sra. Núria Canal i Pubill

Sra. Cristina Dalmau i Cerdà


Consorci Local i Comarcal de Comunicació
Sra. Míriam Riera i Creus


Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord
Titular: Sr. Albert Fernández i Claramunt
Suplent: Sra. Cristina Dalmau i Cerdà


Consorci de Formació Professional d'Automoció:
Sr. Xavier Fonollosa i Comas


Comunitats de municipis

Comité Executiu de la Comunitat de Municipis de l'Arc Metropolità de Barcelona
Titular: Sr. Adolf Bargués i Asturias
Suplent: Sr. Lluís Esteve i Balagué


Organitzacions associatives d'ens locals

Agrupació de Municipis Titulars del Servei de Transport Urbà de la Regió Metropolitana de Barcelona
Sr. Xavier Fonollosa i Comas
Sr. Adolf Bargués i Asturias


"Red Espanyola de Ciudades Saludables"
Sr. Albert Fernández i Claramunt
Sra. Montserrat Navarro Carrillo


Associació "Xarxa de ciutats i pobles per a la sostenibilitat"
Sr. Adolf Bargués i Asturias


Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans
Sra. Míriam Riera i Creus


Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania
Sra. Míriam Riera i Creus


Xarxa de Mercats Municipals
Sr. Lluís Amat Ferrer


Xarxa de Consum
Sr. Lluís Amat Ferrer


Xarxa d'Arxius Municipals
L'arxiver municipal


Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge

Sr. Adolf Bargués i Asturias

Sra. Sandra Miguélez Martínez


Agrupació de Defensa Forestal "El Roure"
Sr. Josep Martínez Cardila

 

Associació Àmbit B30
Sr. Adolf Bargués Asturias


Associació "INNOBAIX. Agència d'Innovació Industrial i Coneixement del Baix Llobregat"

Sr. Lluís Amat i Ferrer


Associació de municipis per la independència

Sr. Adolf Bargués i Asturias

 


Entitats urbanístiques col·laboradores

Junta de Compensació del Pla Parcial del sector residencial "La Sínia"
Sr. Adolf Bargués i Asturias

 

Junta de Compensació de la unitat d'actuació del sector P7 industrial Solvay de Martorell

Sr. Adolf Bargués i Asturias

Sr. Josep Casasayas Puig

 


Altres organismes

Consell Escolar Municipal
President: Sr. Xavier Fonollosa i Comas
Vicepresidenta: Sra. Núria Canal i Pubill
Vocals: Sr. Sergi Corral Barón, Francesc Josep Arpal Macià i Raquel Pérez Martínez.


Comitè Local de Creu Roja a Martorell
Sra. Cristina Dalmau Cerdà


Comissió Mixta de seguiment del Conveni Marc de Col·laboració i Cooperació entre el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Martorell
Sra. Cristina Dalmau Cerdà


Comissió d'entitats proveïdores del Servei Català de la Salut, de l'àmbit territorial Barcelona Sud
Sr. Albert Fernández i Claramunt

AJUNTAMENT DE MARTORELL

08760 Martorell - Tel. 93 775 00 50
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Soundcloud
  • Issuu