DIMARTS, 13 DE NOVEMBRE DE 2018
Escut de l'Ajuntament de Martorell

Medi ambient i habitatge

El departament de Medi Ambient pertany a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, i té com a objectiu principal garantir la protecció del medi ambient millorant la qualitat ambiental de Martorell (de l’aire, de l’aigua, del patrimoni natural...) i orientant les activitats vers un desenvolupament sostenible.

Adreça
Carrer del Mur, 61 Planta -2
Telèfon: 937 753 434
mediambient@martorell.cat


Deixalleria Municipal


Regidor

Adolf Bargués i Astúrias

Cap del Servei de medi ambient
Glòria Carrera i Crespo
gcarrera@martorell.cat

El Departament de Medi Ambient ofereix un conjunt de serveis i actuacions relacions relacionades amb:

 

1. El medi natural: Vigilància de les zones no urbanitzades per garantir la protecció de les zones naturals o d'interès ecològic del terme municipal (Serra de l'Ataix, Parc de Can Cases, rius i torrents), per prevenir els incendis forestals i per regular la incidència de les activitats humanes.

 

2. Els animals: Cens dels animals de companyia, gestió de la recollida i recuperació d'animals perduts i de les peticions d'animals en adopció, informació i gestió de les colònies controlades de gats de carrer, control de la població de coloms, informació sobre el mosquit tigre i servei de control de mosquits, eliminació de nius de vespes i abelles instal·lats a l'espai públic i detecció i denúncia de vulneracions de la llei de protecció dels animals.

 

3. L'educació i la sensibilització ambiental: Realització de campanyes de sensibilització i educació ambiental a la població i a les escoles per tal de promoure la sostenibilitat mitjançant bones pràctiques ambientals (Setmana de l'energia, Festa del reciclatge, Fem Dissabte...), assessorament de les escoles i oferiment de recursos per dur a terme actuacions de caire ambiental, difusió a la ciutadania d'informació sobre aspectes d'interès ambiental, foment de la sensibilització ambiental entre particulars associacions i organitzacions per tal de reduir els impactes ambientals de les activitats que desenvolupen (recollida selectiva, estalvi d'energia, festes sostenibles, etc), foment del coneixement del patrimoni natural de Martorell i informació dels compromisos i les actuacions realitzades pel Pla d'Acció Ambiental (Agenda 21) i el Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES).

 

4. El control de la qualitat ambiental: Seguiment de les queixes ciutadanes per olors i sorolls, seguiment de l'estat i de la qualitat de l'aigua de les fonts naturals i informació a la ciutadania de les dades de qualitat de l'aire i de les dades meteorològiques.

 


AJUNTAMENT DE MARTORELL

08760 Martorell - Tel. 93 775 00 50
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Soundcloud
  • Issuu