Inici >

te_2.jpg

 

Martorell, cap a un 2050 amb zero emissions

 

L’Ajuntament segueix compromès amb la reducció de les emissions de C02 aprovant el Pla de Transició Energètica i adherint-se al pacte d’Alcaldies-Europa.

 

Combatre el canvi climàtic és un dels majors reptes a nivel mundial, i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, associades principalment a l’ús de l’energia fòssil, és una prioritat per l’Ajuntament de Martorell.

 

És per això que l’Ajuntament ha aprovat el Pla de Transició Energètica amb el compromís de reduir notablement les emissions del CO2 i el consum ener-gètic del municipi.

El Pla de Transició Energètica, elaborat amb el suport de la Diputació de Bar-celona, recull l’Inventari de consums i d’emissions del municipi, tracta el tema de l’equitat energètica i desenvolupa les claus per a la transició energètica.

 

El nucli fort d’aquest document és el Pla d’acció per a la transició energètica on es detallen un conjunt de 50 accions agrupades en 6 eixos estratègics per aconseguir, l’any 2030, l’objectiu d’emetre 63.113 tones de CO2 menys que el 2005.

 

El Pla de Transició Energètica, conjuntament amb el Pla d’Adaptació, que s’està impulsant a nivell comarcal, conformen el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de Martorell.

 

 

te_1.jpg 

 

Nou pacte de les Alcaldies-Europa per l’energia sostenible i el clima

 

te_4.png

 

L’Oficina Europea del Pacte va presentar l’abril del 2021 els objectius nous establerts per la Comissió Europea de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un mínim d’un 55% abans de l’any 2030.           


L’Ajuntament de Martorell, seguint el seu compromís de treballar activament en línia amb la comunitat europea en qüestions de sostenibilitat i clima, renova la seva adhesió al Pacte de les Alcaldies-Europa assumint-ne les noves fites.

 

Per tal de complir amb aquest horitzó 2030, l’Ajuntament ha adoptat els compromisos següents: elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) i un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, participar en la Setmana Europea de l’Energia Sostenible, informar de les fites obtingudes i participar en la Conferència d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible i el Clima a Europa.

 

El Pacte de les Alcaldies-Europa té com a pilars principals:

 

  1. LA MITIGACIÓ: Reduir les emissions de CO2 en un mínim del 55% per l’any 2030 i asssolir la neutralitat climàtica el 2050.
  2. L’ADAPTACIÓ: Augmentar la resiliència del municipi i l’adopció de mesures per adaptar-se als impactes del canvi climàtic.
  3. L’EQUITAT ENERGÈTICA: Avançar en la lluita contra la pobresa energètica per garantir l’accés a una energia se-gura i sostenible a tots els ciutadans.

 

te_3.jpg