Cap de Protocol i Relacions institucionals de l'Alcaldia
Humbert Ruiz Pérez

Coordinador Àrea Econòmica. Organització i Règim Interior
Jordi Sánchez Tort