Martorell Gestió del Sòl Empresa municipal SL


Consell d'administració

Integrants

Sr. Xavier Fonollosa Comas, alcalde de l’Ajuntament de Martorell.

Sr. Lluís Amat Ferrer, regidor de l’Ajuntament de Martorell.

Sr. Albert Fernández Claramunt, regidor de l’Ajuntament de Martorell.

Sra. Manuela Franc o Romero, regidora pertanyent al grup polític majoritari de l’oposició, grup del PSC - CP .

Sr. Rodrigo Alaminos Rodríguez, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Martorell.

Sra. Cristina Benítez Vázquez, tècnica d’administració general de l’àrea d’intervenció i disciplines urbanístiques i activitats de l’Ajuntament de Martorell. 

 

Sr. Joan Casademont Portell, enginyer municipal de l'Ajuntament de Martorell.
Sr. Albert Artigas Capellades, persona que no té la condició de regidor de l'Ajuntament de Martorell, ni forma part de la seva plantilla.

Sr. Juan Mario Céspedes Oliva, persona que no té la condició de regidor de l'Ajuntament de Martorell, ni forma part de la seva plantilla.

 

PRESIDENT DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ


Sr. Xavier Fonollosa i Comas, Alcalde de l'Ajuntament de Martorell.


JUNTA GENERAL

Integrants
Grup municipal de Junts per Martorell
Titular: Sr. Xavier Fonollosa Comas
1r. suplent: Sr. albert Fernández Claramunt
2n. suplent: Sra. Lluís Amat Ferrer


Grup municipal del PSC-PM
Titular: Sra. Manuela Franco Romero
1r. Suplent: Sr. Lluís Tomás Moreno
2n. Suplent: Sr. Antonio Carvajal Jiménez


Grup municipal de Movem Martorell-En comú Guanyem
Titular: Sr. Xavier Sáez de Cortázar Gea
1r. Suplent: Sra. Laura Ruiz Sigüenza
 

Grup municipal d'Esquerra-AM
Titular: Sr. Víctor De León Kunst

1r. Suplent: Sr. Soulimane Messaoudi Tahrioui
 

Grup municipal del Ciutadans
Titular: Sr. Juan José Pérez Busto