Qui està obligat a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques?

Descripció

 

 

Les persones següents estan obligades per llei a relacionar-se amb les administracions públiques, per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, per mitjans electrònics: 

 

  • Les persones jurídiques.
  • Les entitats sense personalitat jurídica.
  • Els professionals que requereixin col·legiació obligatòria.
  • Els representants d'obligats legals.
  • Els empleats públics de les administracions públiques.
  • Els empresaris individuals o autònoms.

 

Normativa reguladora

 

 

Com sol·licitar el tràmit