Ajuntament de Martorell
Comunicació, Cooperació i Participació

Adreça:

Plaça de la Vila, 19

Telèfon: 937 750 050

 

Regidora

Míriam Riera i Creus

 

Cap del servei:

Sílvia Companyó Cots
scompanyo@martorell.cat


Horari d'atenció al públic

Matins: de dilluns a divendres, de 9h a 15h

Tardes: de dilluns a dijous de 17h a 19.30h

La Regidoria de Comunicació, Cooperació i Participació té diferents àmbits d’actuació, cliqueu sobre cadascun dels departaments i us enllaçarà amb la informació de cadascun dels àmbits.

Comunicació

Participació i Cooperació

Centre de Serveis a les Entitats

 

Ajuntament de Martorell
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
08760 Martorell - Tel. 93 775 00 50