DIMARTS, 13 DE NOVEMBRE DE 2018
Escut de l'Ajuntament de Martorell

Junta de govern local

Membres

President
Xavier Fonollosa i Comas

Regidors
Núria Canal i Pubill

Lluís Esteve i Balagué
Josep Casasayas i Puig
Lluís Amat i Ferrer
Adolf Bargués i Asturias
Míriam Riera i Creus


Calendari de sessions

Celebra sessions ordinàries el segon i el quart dilluns de cada mes, a les 20.00 hores.

AJUNTAMENT DE MARTORELL

08760 Martorell - Tel. 93 775 00 50
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Soundcloud
  • Issuu