Ajuntament de Martorell
Junta de govern local

Membres

President
Xavier Fonollosa i Comas

Regidors
Núria Canal i Pubill
Lluís Esteve i Balagué
Josep Casasayas i Puig
Lluís Amat i Ferrer
Adolf Bargués i Asturias
Míriam Riera i Creus


Calendari de sessions
Celebra sessions ordinàries el segon i el quart dilluns de cada mes, a les 20.00 hores.

Ajuntament de Martorell
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
08760 Martorell - Tel. 93 775 00 50